Doneer nu

Uw oudste broer is in nood

Veel liefdadigheidsprojecten in Israël zijn hard getroffen door de coronacrisis. Noodhulp Israël is een interkerkelijk initiatief om hen te steunen. Helpt u mee?

Noodhulp Israël is ANBI-geregistreerd. Meer informatie

Projecten die uw steun nodig hebben

Algemene gift

We geven u de gelegenheid om zelf te kiezen welk project u wilt steunen. We willen u echter uitnodigen…

Lees meer

Ebenezer Home

Thuis oud worden. Vaak kan dat, soms is echter extra zorg nodig. In Haifa staat Ebenezer Home. Dit verzorgingstehuis…

Lees meer

Diaconaat Karmiël

Karmiël is een middelgrote Joodse stad in Galilea. Een groot deel van de 55.000 inwoners is afkomstig van uit…

Lees meer

Verzoenings­organisatie Musalaha

Bid om de vrede voor Jeruzalem. Musalaha is een christelijke organisatie die werkt aan verzoening tussen Jood en Arabier….

Lees meer

Makor HaTikvah

De coronacrisis vormt een bedreiging voor het voortbestaan van Makor HaTikvah, de enige Messiaanse bassischool in Israël. Makor HaTikvah…

Lees meer

Hulp aan vluchtelingen

Ds. Yoyakim Figueras was lange tijd voorganger van een kleine messiaanse gemeente in Arad. Tegenwoordig steekt hij samen met…

Lees meer

Studeren op afstand

Leven in het gebied dat valt onder toezicht van de Palestijnse Autoriteit is niet altijd eenvoudig voor Palestijnse christenen….

Lees meer

Maaltijden voor armen

Met een lege maag op school in het land van melk en honing. De Nederlandse Jodin Marjon Kunstenaar was…

Lees meer

Diaconale ondersteuning zzp-ers

Dankzij stevige overheidsmaatregelen is het aantal slachtoffers in Israël als gevolg van het coronavirus beperkt. De ‘lockdown’ veroorzaakt echter…

Lees meer

Caspari Center Jeruzalem

In totaal telt de messiaanse gemeenschap in Israël zo’n 200 gemeenten. Veel gemeenten staan op zichzelf. Een fenomeen als…

Lees meer

Over ons

Noodhulp Israël is een initiatief van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, het Steunfonds Israël/Isaäc Da Costa en het Centrum voor Israëlstudies. Aanleiding voor de oprichting van het noodfonds zijn de zorgelijke signalen die de organisaties ontvangen van partners in Israël als gevolg van de coronacrisis.

Messiaanse Joden en Arabische christenen worden dubbel geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben niet alleen te maken met verminderde (collecte)inkomsten vanwege de slechte lokale omstandigheden (inmiddels is 25 procent van de Israëli werkeloos). Ook de donaties uit het buitenland nemen sterk af. Deze buitenlandse donaties vormen een belangrijke inkomstenbron voor de kleine Arabisch-christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschap in Israël.

Inmiddels hebben meer organisaties zich aangesloten bij het initiatief. Andere participanten zijn:

De initiatiefnemers van de noodhulpactie beoordelen de ontvangen noodhulpaanvragen en zien toe op juiste besteding van de gelden. De personele kosten van de actie zijn voor rekening van de deelnemende stichtingen. Directe kosten, zoals de kosten voor de website, KvK-aanvraag en advertenties, zullen indien nodig worden afgetrokken van de ontvangen giften. Deze kosten worden gelimiteerd op maximaal 5 procent van de opbrengst.

Doneer nu

Deelnemende organisaties