Doneer nu

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit betekent voor ons dat wij uiterst zorgvuldig met uw gegevens dienen om te gaan. De initiatiefnemers van de actie Noodhulp Israël hebben de nodige maatregelen genomen zodat we aan de wettelijke verplichtingen voldoen.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • We gaan zorgvuldig om met uw gegevens, in overeenstemming met de AVG;
  • we zullen deze gegevens beschermen en veilig bewaren;
  • we kunnen aantonen dat we hiermee zorgvuldig omgaan;
  • u kunt op elk moment uw gegevens opvragen, (laten) wijzigen of verwijderen.

Als u een gift overmaakt, vragen we om uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Het is mogelijk dat we u op basis van deze gegevens in de toekomst regelmatig over ons werk in Israël en andere relevante zaken informeren.

Als u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u dat doen door contact met ons op te nemen. Dan zullen wij uw gegevens verwijderen. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.