Doneer nu

Caspari Center Jeruzalem

In totaal telt de messiaanse gemeenschap in Israël zo’n 200 gemeenten. Veel gemeenten staan op zichzelf. Een fenomeen als ‘kerkverband’ kent men in Israël niet.

Het Caspari Center in Jeruzalem fungeert min of meer als ‘kerkelijk bureau’ van de messiaanse gemeenschap. Het instituut doet onderzoek naar de (historische) ontwikkeling van messiaanse beweging, publiceert boeken, organiseert studiebijeenkomsten, verspreidt een tijdschrift en maakt sabbatschoolmateriaal. Informatief is ook de nieuwsbrief die het centrum elke week verspreid. Daarin wordt vermeld wat er in de verschillende Israëlische kranten wordt geschreven over messiaanse Joden.

Het Caspari Center is opgericht in 1982 door de Norwegian Church Ministries to Israel (NCMI). Het NCMI is nog steeds de grootste financier van het Caspari Centrum. Als gevolg van de coronacrisis moet het NCMI echter stevig in de kosten snijden. Recent heeft het bestuur van het NCMI bekend gemaakt vanaf mei de subsidie voor het Caspari Center met 40 procent te verminderen. Tot december 2002 gaat het totaal om een bedrag van 100.000 NIS, ongeveer 25.000 euro.

Dit is een ongekende klap voor het Caspari Center. Tot voorkort kon de organisatie financieel net rondkomen. Met de aangekondigde inkomstendaling is de financiële huishouding echter compleet uit balans. Buffers heeft de organisatie niet.

Een aantal Fins-christelijke organisaties heeft al aangegeven extra hulp te willen geven. Graag willen we als Nederlandse organisaties ook bijspringen. Als we erin slagen om 8400 euro bijeen te brengen, compenseren we het inkomstenverlies van het Caspari Center voor in totaal drie maanden en steunen daarmee indirect de hele messiaanse gemeenschap in Israël. Mogen we op u rekenen?

Waar staan we nu?

Doel: € 8.400
Stand: € 5.555
Doneer nu aan dit project

Andere projecten