Doneer nu

Diaconale ondersteuning zzp-ers

Dankzij stevige overheidsmaatregelen is het aantal slachtoffers in Israël als gevolg van het coronavirus beperkt. De ‘lockdown’ veroorzaakt echter grote economische schade. In tegenstelling tot Nederland is de overheid minder genereus in het aanbieden van steun.

Eén doelgroep heeft het extra zwaar: de kleine zelfstandigen (zzp-ers). Velen van hen worden zwaar getroffen door de maatregelen. Van de overheid is slechts beperkt hulp te verwachten.

Het aantal zzp-ers is in messiaans-Joodse kringen relatief hoog. Met een afwijkende religieuze levensovertuiging is het niet altijd eenvoudig om een gewone baan te vinden. Als zzp-er ben je eigen baas.

Verschillende messiaanse gemeenten worden geconfronteerd met zzp-ers die een substantieel deel of zelfs hun gehele inkomen hebben zien wegvallen. De diaconieën van de (kleine) messiaanse gemeenten zijn niet in staat om in alle nood te voorzien. Van verschillende kanten is het verzoek naar ons toegekomen om financiële ondersteuning.

Zo kregen we een verzoek om ondersteuning van een jonge vrouw uit de gemeente van ds. David Zadok (Kanot). De vrouw organiseert bruiloften en andere bijeenkomsten. Sinds begin maart heeft ze geen inkomsten meer.

Hetzelfde geldt voor een messiaanse Jood uit de gemeente van ds. Yossi Ovadia (Karmiël). Hij heeft een eigen klussenbedrijf. Een aantal opdrachten is geannuleerd. Zonder hulp dreigt faillissement.

Zorgelijk is ook de financiële situatie van een groot gezin (echtpaar en zeven kinderen) uit Maale Adumim. Zowel de man als de vrouw verloren hun baan. De voorganger van de lokale messiaanse gemeente, ds. Avraham Ben Hod, heeft een hulpvraag ingediend.

Het is onmogelijk om te voorzien in de noden van alle zzp-ers. We streven er vooralsnog naar om een bedrag van 10.000 euro bijeen te kunnen brengen. Dit bedrag zal naar ratio worden verdeeld over de diaconieën van de verschillende gemeenten die een hulpverzoek hebben ingediend of nog zullen indienen. Helpt u mee de lokale diaconieën te versterken?

Waar staan we nu?

Doel: € 10.000
Stand: € 135
Doneer nu aan dit project

Andere projecten