Doneer nu

Makor HaTikvah

De coronacrisis vormt een bedreiging voor het voortbestaan van Makor HaTikvah, de enige Messiaanse bassischool in Israël.

Makor HaTikvah is opgericht in 1991. Na jarenlange procedures ontving de school in 2018 overheidserkenning. Het aantal leerlingen zit sindsdien stevig in de lift. Het lopend cursusjaar bezoeken zo’n 110 kinderen de school. De kinderen zijn afkomstig uit Jeruzalem en wijde omgeving: van de Jordaanvallei tot Tel Aviv.

Door de strenge overheidsmaatregelen krijgt de Israëlische economie stevige klappen. De economische neergang heeft directe gevolgen voor Makor HaTikvah. De school ontvangt geen overheidssubsidie en is daarom afhankelijk van het schoolgeld en giften. Beide inkomstenbronnen staan onder druk.

De meeste giften komen van christelijke organisaties en particulieren uit het buitenland. Verschillende belangrijke partners hebben hun giften op ‘on hold’ gezet vanwege de coronacrisis.

Tegelijkertijd wordt het voor steeds meer ouders ondoenlijk om nog langer het schoolgeld te betalen. Veel ouders zijn namelijk werkzaam in de toeristensector en verloren hun baan. Tot dusver hebben de ouders van in totaal 55 kinderen (van 22 gezinnen) aangegeven het schoolgeld niet meer te kunnen betalen.

Om een ‘faillissement’ te voorkomen, heeft de directie de nodige maatregelen genomen. Zo is onder meer stevig gesneden in het personeelsbestand.

Als samenwerkende Israëlorganisaties willen we Makor HaTikvah graag helpen. Het bestaan van de school is een wonder. Bovendien is het als vormingsinstituut van belang voor de toekomst van de messiaanse gemeenschap in Israël. Als we er in slagen totaal 41.000 euro binnen te halen, steunen we niet alleen Makor HaTikvah tot en met de zomervakantie, maar helpen we indirect ook 55 messiaanse kinderen. Mogen we ook op u rekenen?

Waar staan we nu?

Doel: € 41.000
Stand: € 24.160
Doneer nu aan dit project

Andere projecten